Surnames V to Z

VAN BILJON Bernardus

Bernardus van Biljon arriveer in Julie 1707 in Kaapstad aan boord van die skip "Hoedekenskerk". Hy was van Overis in die Brabant provinsie, Belgiƫ en is deur die Verenigde Oos-Indiese Companjie (VOC), 'n handelsmaatskappy, as soldaat in diens geneem.

Tydens sy VOC diens was hy aan die Kaap de Goede Hoop gestasioneer by die buiteposte Groene Cloof en Land van Waveren. Hy het ook as wadrywer vir die VOC gewerk en het gedurende 1723 'n Vryburger geword. Grond aan die Nonnas- en Hexrivier is aan hom toegeken, maar vanaf 1728 kom sy naam in die distrikte Stellenbosch en Drakenstein voor.

Gedurende 1724 tree hy te Drakenstein in die huwelik met Maria Walters, vermoedelik die dogter van Ernst Friedrich Walters, 'n leerlooier in diens van die VOC en Maria van die Kaap.

Hulle drie kinders:

Anna ~ 6/11/1724 x Stellenbosch 20/10/1741 Barthlomeus Zaaiman.

Ernst Hendrik ~ 7/2/1727 x Stellenbosch 20/9/1753 Cornelia van Emmenis

Regina Barbara ~ 21/8/1729 x Paarl 15/9/1748 Sebastian Wolfaardt, stamvader van die Wolfaardts in Suid Afrika.

Maria Walters sterf ongeveer 1731 en op 10/8/1732 trou Bernardus te Kaapstad, Anna Geertruida Fick, dogter van Antonij Fick en Maria van der Schelde.

Hulle vier kinders:

Maria ~ 6/9/1733 x 7/12/1755 Guillaume du Toit

Susanna ~ 17/7/1735 + vermoedelik voor 1742

Aletta ~ 9/9/1736 x 7/12/1755 Pieter Marais

Johanna Barbara ~ 13/9/1739 x 9/7/1780 P J de Villiers

Anna Geertruida Fick sterf voor 1740 en Bernardus tree gedurende 1741 in die huwelik met Anna Cornelis, ~ 29/3/1680 en weduwee van Jan Barentsz Siger, afkomstig van Erfurt en dogter van Jan Cornelisz van oud Beijerland (ook bekend as Jan Bombam), en Catharina Harmenz van Rhenen.

Anna Cornelisz sterf teen die einde van 1742 en Bernardus trou op 12/4/1744 met Judith van der Wat, ~ 18/12/1724, dogter van Hendrik Jansz van der Wat en Margaretha Niemand.

Hulle een kind:

Anna Geertruida ~ Drakenstein 16/8/1744

Bernardus sterf teen die einde van 1746 waarna Judith x 25/6/1747 Casper Hendrik Badenhorst.

BRONNE:
De Villiers/Pama Heese/Lombard
N G Kerk - Doop- en Huweliksregisters (Kaapstad, Drakenstein en Stellenbosch)
Opgaafrolle 1682-1782
VOC Generale Monsterrol 1708 - 1725 VOC Monsterrollen - Vrije Lieden 1702 -1750

Nagevors en saamgestel deur:
Jan van Biljon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tobi Swart het die redigeer werk gedoen

Print Email