Surnames K to M

KOEN (Johannes) Casparus

(Johannes) Casparus (Kaspar) KOEN. ≈ 15.10.1724 Bettviller, Moselle, Frans.(Reg op die noorde punt van die Alsace area op die grens van Duitsland)(s.v. Conrardi Koen & Elisabethae Baarin) Bleikbaar het Casparus vanaf Roset vertrek toe hy as soldaat aangesluit het as soldaat op die Hollandse oorlogs skip die 'Huis te Rensburg'. Die skip self het vanaf Rammekens, Nederland, vertrek 22.05.1741 en in 04.11.1741 by die Kaap aangekom. Casparus is 05.09.1747 uit diens uit toe hy 'n vryburger van die Kaap geword het. Hy het homself as 'n Duitser gesien maar kon vir seker Frans ook praat. Sy vrou was van Franse afkoms gewees. Hy het gewoon Stellenbosch  x NG Kerk Drakenstein, deur Ds. Salomon van Echten 22.09.1748, Anna Maria CORDIER (CORTJE) *1726 Paarl (d.v. Philippus CORDIER ≈ Drakenstein 26.10.1698 (sv. Louis CORDIER en Françoise MARTINET. Franse Hugenote van Champagne.) x Kaap Provinsie 1714, Elizabeth MALHERBE ≈ 01.12.1697. † Swellendam Maart 1783 .) (Elizabeth was die d.v. Gideon MALHERBE *1663 † 1723 x Marie GRILLION *1669 † ± 1735 Altwee van Loans, Dreux, Euro-Et-Loir, France. Hy het met die skip "Voorschoten" wat in April 1688 die Kaap bereik het die land ingekom. )

b1. Elizabeth *Kaap Provinsie. ≈ 17.11.1748. Lidmaat te George 30.09.1815 x Tulbagh. 11.05.1767 Gerrit KNOETZEN ≈ 27.11.1746. (kinders 8)

b2. Johannes Petrus * Kaap Provinsie 1750. ≈ Stellenbosch 30.08.1750.† 1790. Hy was 'n geregs bode in Stellenbosch. Gewoon Roland. Kaap. »» Kinders (5)c1, 12,29, 30, 556 x Stellenbosch ± 1772. Maryna Geertruy (Maria) BEYERS. *± 1754 (dv. Andries BEYERS en Femma MEYHUIZEN. Andries was die kleinseun van die stamvader Andries BEYERS en Catharina VRYMAN VAN DE KAAP. Sy was die weduwee van Jacobus CORDIER. ) xx Kaap van Goeie Hoop. ± 1780 Catharina (Kaatjie) VAN DER KAAP. (kinders 5)

b3. Philippus Wilhelmus ≈ Stellenbosch 04.03.1753. Gewoon Waveren. Kaap. x Swellendam 16.02.1777 Martha STEYN ≈ Swellendam 21.11.1762 (dv. Hans Jurgen STEYN ≈ 21.02.1740 † 25.03.1804 x Tulbach 29.10.1761 Christina VAN ZYL ≈ 24.03.1737 † ± 1776) (kinders 6)

b4. Christina Elizabeth * Caledon. KP 1754 † Calitzdorp 12.12.1851 (Sy was 97 jaar oud gewees) x Hendrik BEUKES ≈10.11.1748 (sv. Johannes Hendrik BEUKES *10.10.1706 Burger Stellenbosch x 30.10.1740 Catharina SCHENK )xx Phillipus Arnoldus KEMP. Die enigste Philippus Arnoldus Kemp op die Kemp stamboom is ≈Stellenbosch 06.10.1776. (sv Gerhardus KEMP ≈ 13.07.1738 x 22.5.1763 Johanna Geertruy DE JAGER). Dit is moointlik want sy was 97 jaar oud gewees en hy het haar oorleef. Geen kinders van die eerste of tweede huwelik nie.

b5. Anna Dorothea * Swellendam ± 1754 ≈ Swellendam 16.03.1755 x Stellenbosch 03.01.1773 Reynier CARELSE ≈ Paarl 03.10.1750 (kinders 3)

b6. Maria Susanna ≈ Stellenbosch 01.05.1757 x Stellenbosch 12.11.1775 Adam BARNARD ≈ 01.03.1750 † 01.10.1814 (kinders 12)

b7. Dorothea Elizabeth ≈ Stellenbosch 03.08.1760 † 07.10. 1790 x Stellenbosch. 30.06.1782. Daniel Hermanus STEYN (STEIJN ) ≈ 17.08.1752 † Swellendam 29.04.1824 (sv. Hermanus STEYN & Martha POTGIETER) (kinders 3)

b8. Martha Maria Catharina ≈ Stellenbosch 23.01.1763 . Gewoon Cabo. Kaap. x Stellenbosch. 22.04.1781 Jacobus Adam BOTHA *KP. 04.03.1759 (sv. Marthinus Christoffel BOTHA≈ 6.2.1729 x 9.10.1757 Sara Maria BARNARD) (kinders 8)

b9. Casparus Jacobus (of Jacobus Casparus) * ± 1765. ≈ Stellenbosch 30.06.1765. Gewoon Swellendam. Hy was 'n hout Kapper gewees.
x Tulbach 18.10.1786. Sara Maria BOTHA ≈ 11.12.1768 (dv. Marthinus Christoffel BOTHA & Sara Maria BARNARD) xx Swellendam Junie 1808 Maria Elizabeth STANDER *Stinkrivier, Gouritz Rivier, George. 29.12.1785 † Caledon. Dist. George. 30.12.1849. Sy was 64 jaar en 1 dag oud gewees. (dv. Barend STANDER x Maria Elizabeth BARNARD) (kinders 18)

b10. Louis Johannes(Jonas) *Breedrivier. Swellendam 01.06.1767 ≈ Stellenbosch 15.11.1767 † By sy oudste dogter en haar man (Marthinus Botha) se plaas 'Voorbouy'. Field Cornetcy, George. Outeniqualand. Kaap Provinsie. 11.07.1840. Hy het as getuie geteken by sy broer Casparus se doop van sy oudste seun (Casparus Jacobus) en sy naam is daar aangegee as Johannes Koen. Jonas is net 'n noem naam. Gewoon Stellenbosch. x Swellendam 03.04.1791 Susanna Magdalena BEUKES *1774. ≈ Stellenbosch 28.08.1774 † Kluitjieskraal. Swellendam 18.06.1836 (dv. Gerhardus BEUKES & Elizabeth WILLEMSE) (kinders 9)

b11. Elizabeth Christina * Stellenbosch ≈ Stellenbosch 16.09.1770. Doop getuie: ouer broer Philippus Wilhelmus

KOEN FAMILIE STAMBOOM

Die Alsace area was deel van Duitsland totdat Lodewyk X1V op die troon was (1638-1715) en dit aan Frankryk gegee was. Dit was weer deel van Duitsland na die 'Franco-Prussian' oorlog(1870-1871). Dan weer Frans na die verdrag van Versailles aan die einde van die eerste wêreldoorlog. Duitsland het dit terug geneem gedurende die 2de wêreldoorlog maar aan die einde van die oorlog toe word dit weer deel van Frankryk. Alhoewel die Alsace area gedurende die begin van 1700 deel van Frankryk was het die Koens Duits gepraat, en hulle self as Duitsers gesien.
Obernai is die naam digby Strasbourg waar Bettviller gelee is. Onder steek die provinsie van Franche-Comté uit. Nou min of meer daar waar die 'é' eindig, is Roset Fluans. Nie vreeslik vêr van mekaar nie. Dit is seker waar Casparus, of sy familie, heen getrek het en Casparus het daar vandaan vertrek toe hy Suid Afrika toe gegaan het. Ek dink dit is waar die verwarring inkom of hulle nou Frans was of Duitsers. Met Alsace wat voorheen Duitse area was kan ons dan seker staatmaak op dubbelle status.

Daar was 3 x Koen broers (Conradi, Adami en Petri) wat saam in Bettviller, Moselle, France (in die Alsace area) gewoon het. Daar is vermoed dat hulle ouers was Adam Kuhn en Agnes Forter. Adam Kuhn se ouers was Johannes Kuhn en Otillia Ritter, altwee van Werbach, Duitsland. Die 3 x broers was,
Conrardi (die vader van Casper ≈ 1722 † en
Casparus KOEN ≈ 15.10.1724), Adami (die vader van Anna Elisabetha Koen ≈ 19.05.1724 en Andreas KOEN ≈. 03.08.1726) & Petri (die vader van Maria Magdalena KOEN ≈. 29.05.1724 )
Conrardi Koen het 'n seun gedoop 1722 genoem Casper maar hy is oorlede. Toe is sy volgende seun Casparus 1724 gedoop.

Hier is ons stamvader Casparus KOEN se registrasie van sy doop by die Latterday Saints:-

Name: Casparus Koen
Gender: Male
Baptism/Christening date: 15 Oct. 1724
Baptism/Christening Place:BETTVILLER, MOSELLE, FRANCE
Father's name: Conrardi Koen
Mother's name: Elisabethae Baarin
Indexing Project (Batch) No. C83640-1
System Origin: France-Easy
Source film number: 1170372

Hy het by sy oudste seun Johannes Petrus (11b) se doop net sy naam as Casper gegee. Nie Johannes Casparus soos hy later geken was nie.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12336-15261-61?cc=1478678

Nagevors en saamgestel deur:

Lee McGovern

Print Email