Surnames D to G

DE LA REY Pieter

PIETER DE LA REY
Gebore 22 Feb 1766 Utrecht, Holland; Oorlede in Kango (Oudtshoorn) 15 Maart 1842

Hester NEL (*5 Mei 1782), jongste dogter van Johannes Petrus Nel en Cecilia Johanna du Preez, is op 10 Feruarie 1799 getroud met Pieter de la REY wat uit Utrecht afkomstig was en vermoedelik as skoolmeester vir Nel se kinders opgetree het.

Hulle het op "Voorgedacht" gaan woon, totdat hy op 15 Maart 1842 in die ouderdom van 76 jaar en 21 dae oorlede is. Hy was Veldkornet van die Kangowyk en toe die Drosdy van George in 1811 opgerig is, her hy en Adam Raubenheimer van Saffranrivier die eerste Heemrade geword van die buurt wat vandag die distrik Oudtshoorn uitmaak.

Daar bestaan waarskynlik" geen beeltenis van Pieter nie, maar hy moet sterk Joodse trekke gehad het, want in 1815 kla hy by die Kerkraad van George dat hy herhaaldelik "het verwijt moest hooren als behoorende tot her Jodendom". As uitlander kon hy geen doopseel of bewys van lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk toon nie, maar "om dien laster te ontwijken" en die Heilig Nagmaal te kan gebruik, was hy heeltemal gewillig om hom weer in die waarhede van die Christelike godsdiens soos dit in die Gerformeerde Kerke bely is, te laat ondersoek. Hierby het hy "n stellige verklaring by wyse van "n eed gevoeg en gevolglik her die Kerkraad "geen zwarigheid"gevind om"zijn versoek te accordeeren" nie.

Pieter en Hester het 10 kinders gehad:
1. Jacobus Hercules *abt 1797 x Maria Elisabeth van Coller
2. Cecilia Johanna *17 Okt 1799, + Bloemfontein 16 Okt 1873 x George 22 Maart 1818 Mattheus Hendrik Wessels
3. Cornelia Susanna *abt 1800 x George 22 Maart 1818 Nicolaas Johannes Swart
4. Johannes Petrus ~ Swellendam 5 Jun 1805
5. Hester Sophia Antonetta Jacoba ~ Swellendam 6 Maart 1808 x George 8 Apr 1823 Pieter Christiaan Francis Massyn
6. Maria Martina ~Swellendam 9 Des 1809
7. Anna Magdalena ~Swellendam 24 Nov 1811 x George 4 Des 1831 Willem Lambert Gering
8. Jan Hendrik ~ Swellendam 24 Nov 1811 x George 24 Maart 1840 Hester Elizabeth Jordaan
9. Adrianus Johannes Gysbertus *25 Des 1812 ~ George 9 Nov 1813 + Delareyskraal, Bloemhof, 6 Des 1891 x George 20 Mei 1838 Adriana Wilhelmina van Rooyen
10. Andreas Pieter ~ George 26 Maart 1815 x Colesberg 13 Des 1841 Hester Elizabeth Las

Verwysings:
Pama & Heese/Lombard Lichtenburg Museum

Saamgestel deur:
Martina Louw, 1995 (Afstammeling van Jacobus Hercules)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print Email