VOC Ships' Pay Ledger Accounts (soldijboeken)

VOC (Dutch East India Company) Accounts from Ships' Pay Ledgers, 1662-1805, contain information about many of its employees who settled at the Cape. Below are a number of excerpts from the online links to the Nationaal Archief (The Hague, Netherlands) web sites gahetNA and VOC - Opvarenden which seem likely to refer to those settlers. If you have any to add, please copy to a Word document and email them to the Stamouers editor.

The Nationaal Archief is making a huge effort to digitize the complete collection of the VOC and they hope to have it completed by 2017.

As of May 2016 almost all the Zeeland accounts have been digitized and put online, a large number of the Amsterdam ledgers are currently being scanned and should be available at the end of May or early June; the next batch is already planned.

For an introduction to these Ships' Accounts (soldijboeken) please see Corney Kellers' explanation on the Rekeningen uit de Scheepssoldijboeken 1662-1805 page.

VOGES Johan Pieter

Voornaam opvarende Johan
Patroniem opvarende Pieter
Achternaam opvarende Vooges
Herkomst opvarende Bronswijk
Datum indiensttreding 24-06-1757
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Kasteel van Tilburg
Datum uit dienst 1761-12-15
Waar uit dienst Kaap de Goede Hoop
Reden uit dienst Vrijburger
Uitleg over reden einde dienstverband Dit wordt ingevoerd als de laatste post vermeldt dat de opvarende vrijburger wordt. Soms wordt een opvarende vrijburger en treedt daarna weer in dienst. Als een opvarende vrijburger wordt en de datum van overlijden wordt gegeven, staat dit bij opmerkingen.
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

Achternaam Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6354, folionummer: 95

http://proxy.handle.net/10648/eb167a65-31ad-499c-80ee-9e23e8548989

 

Gegevens van Johan Pieter Vooges uit Bronswijk

Datum indiensttreding: 24-06-1757 Datum uit dienst: 15-12-1761
Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vrijburger
Uitgevaren met het schip: Kasteel van Tilburg Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Kasteel van Tilburg Vertrek: 24-06-1757
Kamer: Amsterdam Kaap: 31-10-1757
29-12-1757
Inventarisnummer: 6354
Folio: 95 Aankomst: 06-04-1758
Batavia
DAS- en reisnr.: 3706.6
       

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1276028

Print Email