Skip to main content

logo new

Surnames V to Z

VAN VUUREN Gerrit

Gerrit van VUUREN was die stamvader van die van Vuuren/ Vuren familie. Gerrit het om en by 1687 na die Kaap gekom, en hy was omtrent 20 jaar oud op daardie staduim.

Die dorpie Vuren het tussen 850 en 950 ontstaan. "End 1673 verlieten de Franse troepen Zaltbommel, begin 1674 Tiel. Tienduizend guldens werden er gevorderd om vernielingen en plunderen af te kopen. Desondanks werden vele akkers vertrapt, boerderije leeg geroofd, dijken doorgestoken en kastelen verwoerst. Waarskynlik is toen ook het kasteel te Vuren, de Turnelenborch, verwoest.

In 1682. Een stormwind gepaard gaande met hoogwater, veroorzaakte in 1682 een nieuwe watersnood in de Tielerwaard.
Enkele bewoners hebben Vuren daarna verlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen. Zo zagen we reeds predikant Hamsche naar Overlangbroek vertrekken. We komen zelfs een emigrant uit Vuren tegen in de Kaapkolonie nl Gerrit Janszen (van Vuuren) een landbouer. Hij trad daar in het huwelijk met een gevluchte Hugenote en werd de stamvader van een grote, vooraanstaande Zuid Afrikaanse familie - de Janse van Vuuren"s
", Geneem uit die volgende boek Vuren, "een Arrem Land"? Elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal. geskryf deur A Bijl.

In die boek, De Afkomst der Boeren van Dr HT Colenbrander uitgegeven door het Alg NL Verbond no 9 word die volgende aangedui: Na 1691 Gerrit Janz van Vuuren van die dorpie Vuren getroud in Nederland met Susanne Jacob van Frankrijk. Hulle het 2 kinderen. Sy nasionaliteit is Nederlands en haar nasionaliteit is.

Sy vrou was Suzanne JACOB, die dogter van Pierre Jacob en Suzanne de Vos. Hierdie familie het die dubbele van Janse of Jansen van Vuuren. Hy was Gerrit Janszoon, met ander woord die seun van Jan en hy was afkomstig van die dorp Vuren in Nederland. Hierdie familie het dus die verkynsel van beide die pleknaam en die vader se naam in hulle van. Die van Rensburg famlie het die selfe verskynsel in hulle familie.

Gerrit het om en by 1687 na die Kaap gekom, en hy was omtrent 20 jaar oud op daardie staduim. Sy vrou was Suzanne JACOB, die dogter van Pierre Jacob en Suzanne de Vos.

KINDERS
Susanna, X 7 Feb 1706 Ignace Maree

Verwysings:

Navorsing deur:
Didi du Plessis

  • Hits: 14987

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy