Skip to main content

logo new

Surnames A to C

BREEDT Jacob

Jacob BREEDT: Ander spellings of verbuigings van die familienaam is BREET, BREED. Hy was afkomstig van Edam, "n handelstad noord van Amsterdam. Jacob was die vierde kind van Jan Jacobz Breet en Lijsbeth Heertses. Hy is op 13 November 1693 in Edam gedoop.

Hy werk volgens "n kontrak wat in Junie 1749 opgestel is, vir Hendrik Cloete.

Verskillende bronne gee nie sy datum van aankoms aan die Kaap as dieselfde aan nie. Pama meld dat dit voor 1742 was, terwyl Colenbrander sy aankoms as 1745 aantoon.

Hy trou op 11 April 1762 met Maria STRIEGEL. Sy was die tweede kind van Coenraad Striegel. Na Breedt se dood in 1775, hertrou sy met Gerrit van Zyl.

Hulle het drie kinders gehad:
b1 Anna Jacoba Margaretha, gedoop 5 Feb 1764 X Pieter van Zyl
b2 Johannes Augustus, gedoop 1 Maart 1767 X 19 Apr 1789 Johanna Maria Venter
b3 Jacobus Coenraad, gedoop 5 Maart 1769 X 2 Aug 1789 Susanne Knoetzen, weduwee van Willem Grobler, XX 4 Jan 1829 Catharina Margaretha Carelse, weduwee van Johannes Bekker. Jacobus Breedt het geen nageslag uit hierdie twee huwelike gehad nie.

Bronne:
Cobus Breedt, Stamvader Breed(t) en nasate, Familia, 1995, no 1 & 2
Heese en Lombard

Saamgestel deur:
AM van Rensburg

 

Inligting bekom van Europa

Testament 7 Februarij 1732, van overleeden Jacob Wappens in leere raad in de Vroedschap deeses Stads op de 22 November 1731,

Vooge Jan Claese boer endes sijn huisvrouw Lijsbet Brett Teunis - voogt met sijn huisvrou Trijntjes Breet dirk, de Boer en de sijn huijsvrouw Grietjes Breet mets gaders Paulus Druijst ende sijn huijsvrouw Nieljes Breet, laastlijk de heer Jan Breem (Bram) Cargho ? scheepen deeses stads ..... het recth van Jacob en Albert Breed. ... Jacob Wappers is getrouwt met juffrouw Grietje Pieters Heitses

6 Januarij 1720

Grietje Pieter Hartses eerst ende ... 8 November 1729 overleeden

Nagelaten: Jacob Albert, Lijsbet, Trijntje, Grietjes en Miesje breed. Almal kinderen van wijle Jan Breed geteelt by Lijsbeth PIeters Heertses

2 October voorleede jaers was gemaekt een Inventaris van die geheele naelaetneschap

Op de naem van Trijn Pieters gedateerd 1 Junjij ? Fol 966 27 Julij 1698 Fol 182

Op die naam van die drie kinderen van Adriaen Pietersz Coorenbeek 10 Maert 1673 no 5931 Fol 224 19 April 1674 no 3725 Regt Foh 308

Annetjie Claes 1 October 1687 Foh 296 31 Jan 1689 no 6875 regt 525

Reijnier van Broekhuijze 3 October 1672 no 37 Foh 278 1 Oct 1674 no 4014 regt foh 333

Pieter Cuirijnsz bramburgs ....

Jacob Heynsz Wappens

Neeletje Wapers

Twee stukken land geleegen in Zeerangs na een post aen die trekweg tessehen d Ed en vierde Brugh ...

Ende worden met deese aen Jacob, Albert, Lijsbeth, Trijntje, Grietje en Niejse Breed by deesen to een volle vrijen eijgendom

 

 

  • Hits: 11863

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy