Skip to main content

logo new

Surnames A to C

CALITZ Matthias

Matthias CALITZ (Gallitz) arrived at the Cape in 1734 from Rheinsberg, Germany. He came as a soldier and served at the Kompanjiespos in Rietvallei from 1735 -1737. He became a kneg from then until 1747 when he became a burger. On 25 Feb 1742 he married Petronella van Eeden in Paarl.

It seems they had 2 children:

b1 Maria Elizabeth = 16 Sep 1742
b2 Frederik = 23 Feb 1744 x 30 Dec 1770 Aletta COETZER.

Source:

South African Genealogies by J.A. Heese and R.T.J.Lombard (Vol 1 A-C).

Contributed by:
Avril Dawson * Calitz


Additional data:

Annelie Els.

Link to WieWasWie : Dan Strydom, Lincoln Nebraska.

https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/589568/srcid/524433/oid/1

Opvarende:

Matthijs Gallits
Relatiesoort: Vrijburger
Afkomst: Rijnsburg
Beroep: Soldaat
Maandbrief: Nee
Opmerking: overleden 1749
Schuldbrief: Ja
Gebeurtenis: EindeVerbintenis
Datum: vrijdag 6 september 1737
Gebeurtenisplaats: Kaap de Goede Hoop
Gebeurtenis: VertrekKamer
Datum: zondag 17 januari 1734
Gebeurtenis: Aankomst Kaap
Datum: dinsdag 27 april 1734
Gebeurtenis: VertrekKaap
Datum: woensdag 19 mei 1734
Gebeurtenis: AankomstIndie
Datum: woensdag 14 juli 1734

Gegevens van de vaart

Schip: Beekvliet
Vertrek: 17-01-1734
Kamer: Amsterdam
Kaap:27-04-1734
19-05-1734
Inventarisnummer: 5986
Folio: 248
Aankomst: 14-07-1734
Batavia
DAS- en reisnr.: 2929.3

Reference no.: MOOC8/7.6a

Testator(s):
Matthys Gallitsch

31 Januarij 1750

P:J: Slotsboo

Inventaris mitsgd:rs taxatie van alle soodanige goederen als ab intestato syn naargelaeten en met er dood ontruijmt door wijle den landbouwer Matthys Gallitsch ten voordeele van syn naargelaatene huysvrouw Petronella van Eeden ter eenre, en syne bij haar in huwelijk verwekte 5 minderjarige kinderen, met namen

Maria Elisabeth oud 8 ter andere zijde
Frederik oud 6
Henderina oud 4
Cornelia Petronella oud 3 jaren mitsgd:s
Johannes Mattheus Carelz: oud 18 maanden

soo ende in diervoegen als deselve door de landbouwers Jacobus Bota, Pieter Willemsz: Nel sijn opgenomen, mitsgd:s door de onderget:e gecommitteerde Weesm:ren volgens resolutie van den deeser in behoorlyke forma gebragt synde, in deeser voegen getaxeert, namentl:k

Rd:s
30 beesten groot, een klijn 120:--
511 schaapen groot, een klijn 255:24
2 paerden 8:--
1 oude ossewagen 20:--
2 oude bootervaaten 3:24
1 oude kern
2 oude emmers
1 ijsere pot 2:--
1 porcelijne schootel 0:24
5 porcelijne borden
6 tinne leepels oud en versleeten 1:24
1 tinne trekpot
1 theekeetel
1 kist oud oud en versleeten 2:--
2 stoelen
1 stel oud beddegoed 8:--
Rd:s421:--

Lasten des boedels
Rd:s Rd:s
aan den landbouwer Frederick van Eeden 50:--
aan den landbouwer Jan Hendrik Conradi 45:--
aan den landbouwer Albert Meijburg 10:--
aan den landbouwer Jacobus de Weth 46:--
aan den heemraad Cornelis van Rooijen 185:--
aan d' wed:w Theunis Botha 20:--
aan den kleermaaker Wind 6:24 362:24
Sulx den boedel suijver te vooren is een somma van Rd:s58:24

Aldus verleent en getaxeert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 31 Januarij 1750.

Als gecommitt: Weesm:ren: D:l Heijning, O:M: Bergh

Pieternella van Eeden

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s

  • Hits: 11137

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy