VOSLOO Jan

Voornaam opvarende Jan
Achternaam opvarende Vosselo
Herkomst opvarende Plettenburch
Datum indiensttreding 01-02-1681
Functie bij indiensttreding Adelborst
Uitleg over functie rangbenaming van militairen die tot zeeofficier worden opgeleid
Uitgevaren met het schip Makassar
Datum uit dienst 1682-12-31
Waar uit dienst Kaap de Goede Hoop
Reden uit dienst Laatste vermelding
Uitleg over reden einde dienstverband Er wordt geen reden gegeven voor het einde van het dienstverband; vaak is de rekening niet afgesloten. Ook als de ‘reden’ onduidelijk is, wordt ‘laatste vermelding’ gebruikt.
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

Achternaam Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 5294, folionummer: 192

http://proxy.handle.net/10648/79aa7e39-3b96-4b56-8902-e0cdc6d6b7c6

 

Gegevens van Jan Vosselo uit Plettenburch

Datum indiensttreding: 01-02-1681 Datum uit dienst: 31-12-1682
Functie bij indiensttreding: Adelborst Reden uit dienst: Laatste vermelding
Uitgevaren met het schip: Makassar Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Makassar Vertrek: 01-02-1681
Kamer: Amsterdam Kaap: 15-05-1681
12-06-1681
Inventarisnummer: 5294
Folio: 192 Aankomst: 12-09-1681
Batavia
DAS- en reisnr.: 1408.3
Opmerkingen: monsterrol
       

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1587986

  • Hits: 4410