Surnames A to C

BURGER Berndt

Berndt BURGER was die stamvader van hierdie familie. Sy oorspronklike van was Burcherdt. Hy was van die onafhanklike hawestad L├╝beck. Hy was alreeds voor 1690 by die Kaap. Hy het as "n smid gewerk van 1688 tot 1704. Op 31 Maart 1688 word Berndt aangekla weens oproerige gedrag. Hy het vier slawe en een perd besit. 1699 - 1700 dien hy as "n lid van die Heemraad.

Hulle het die volgende plase gehad:
Gottfried Meyhuizen het die plaas Landskroon (Agter Paarl)besit maar weens sy mishandeling van "n slaaf word hierdie eiendom hom ontein. Toe in 1697 koop Burger die plaas Landskroon (Agter Paarl). In 1699 kry hy ook die plaas Leeuwenjagt (Agter Paarl).

Hy was getroud met Maria van der MERWE, dogter van Willem Schalk van der Merwe en Elsje Cloete. Hulle het die volgende kinders gehad:
b1 Barend gedoop 7 Sep 1692, X Margaretha Pasman
b2 Willem gedoop 28 Mei 1696, X Elsie van der Merwe
b3 Andries, X 14 Apr 1720 Maria van der Merwe, XX 12 Jan 1727 Martha Mouton
b4 Helena gedoop 8 Jul 1701, X 18 Apr 1717 Jan Olivier
b5 Jacobus gedoop 3 Apr 1704, X 31 Jul 1729 Geertruida Scheepers

Berndt Burger sterwe in 1705 en sy vrou, Maria van der Merwe trou toe met Lambert Smit.

Bronne:
Heese en Lombard
JG le Roux & WG le Roux Ons Drakensteinse Erfgrond: Agter Paarl
GC de Wet Die Vryliede en Vryswartes in die Kaapse Nedersetting

Saamgestel deur:
AM van Rensburg

Internetskakels;
Brian MARGETSON

 

 

 

 

Print