CORNELISSEN Jan (van Vliss)

Voornaam opvarende Jan
Achternaam opvarende Cornelissen
Herkomst opvarende Vliss
Datum indiensttreding 27-12-1671
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe contole op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
Uitgevaren met het schip Middelburg
Waar uit dienst Onbekend
Reden uit dienst Niet ingevoerd
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

Achternaam Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12227, folionummer: 1

http://proxy.handle.net/10648/7f3af12d-d985-4242-a1c0-9c291e89fa95

 

Gegevens van Jan Cornelissen uit Vliss

Datum indiensttreding: 27-12-1671 Datum uit dienst: 00-00-0000
Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Niet ingevoerd
Uitgevaren met het schip: Middelburg Waar uit dienst: (onbekend)
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Onbekend: Margrijtje Jans
Gegevens van de vaart
Schip: Middelburg Vertrek: 27-12-1671
Kamer: ZeelandVerzoekboeken Kaap: 14-04-1672
03-05-1672
Inventarisnummer: 12227
Folio: 1 Aankomst: 07-07-1672
Batavia
DAS- en reisnr.: 1220.4
       

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1643111

Print